krisia

Eraberritu ala hil

Madrilen urrian egin ziren jardunaldietan, estatuko doako egunkari guztien arduradunek onartu zuten garai txarrak zetozela doako prentsarentzat, eta noreberarena salbu, noski, doako egunkari guztiek arazo larriak izango zituztela aurrera egiteko.